Naar overzicht

Demoucelle Parkinson Charity

Samen met patiënten, hun familie, vrienden en collega's geloven we in - en werken we aan - een wereld waarin de ziekte van Parkinson kan worden genezen!

Tot nu toe richten alle beschikbare behandelingen voor parkinson zich op symptoombehandeling: ze helpen om de symptomen van de ziekte (tijdelijk) te verbergen. Teneinde tot echte oplossingen te komen voor Parkinsonpatiënten, wil de Demoucelle Parkinson Charity projecten ondersteunen die de progressie van de ziekte vertragen of stopzetten, of die er zelfs in slagen de ziekte om te keren.

We willen zoveel mogelijk mensen aanmoedigen om zich aan te sluiten bij onze inspanningen om een geneesmiddel voor de ziekte van Parkinson te helpen vinden.

De meest beloftevolle wetenschappelijke projekten financieren en steunen om eindelijk een remedie te vinden voor de ziekte van Parkinson.

Contactpersoon

Anne-Marie Demoucelle
Bloemen noch kransen
LogoDemoucelle Parkinson Charity