Naar overzicht

Vanaf 1 juli nul procent erfbelasting voor goede doelen

Vanaf 1 juli 2021 geldt er in Vlaanderen geen fiscaal voordeel meer voor testamenten met een duolegaat. Deze afschaffing is ook van toepassing voor testamenten die voor deze datum opgesteld werden. 

Nieuwe tarieven

Ter compensatie komt er een nultarief voor schenkingen aan goede doelen en een nieuw tarief voor wie een deel van hun vermogen aan een goede vriend wil schenken.

Tijd voor actie

Het is dus aan te raden om uw testament tijdig – vóór 1 juli 2021 – aan te passen en met uw notaris een nieuwe regeling uit te werken. Doet u dit niet, dan is de kans groot dat uw gekozen goede doel meer erfbelasting moet betalen dan de waarde die ze ontvangen. Logischerwijze zal het goede doel in dit geval het legaat verwerpen en wordt de erfenis toegekend aan iemand anders die vermeld staat in uw testament.

Wilt u graag meer informatie over de afschaffing van het fiscaal voordeel bij duolegaten?

Lees dan zeker even het nieuwsartikel en bijhorende infofiche van notaris.be!