Naar overzicht

Nog nooit werd zoveel nagelaten aan goede doelen

2020 was een topjaar voor de goede doelen in Vlaanderen. Er werd maar liefst 434,4 miljoen euro nagelaten aan een goed doel, dat is ruim 100 miljoen euro meer dan het jaar ervoor. Het recordbedrag was goed voor een legaat van bijna 38 miljoen euro.

Legaten in stijgende lijn

Steeds meer testamenten nemen een goed doel op, soms wordt zelfs gekozen voor meerdere legaten per nalatenschap. In 2019 ging het over zo’n 935 erfenissen en 1410 legaten, goed voor een monsterbedrag van zo’n 434,4 miljoen euro. Een jaar voordien was dat nog net geen 330 miljoen euro. 

Fiscaal voordeel van het duolegaat loopt ten einde

De steeds toenemende populariteit van de legaten wordt toegekend aan de stijgende bekendheid van het duolegaat, waarbij de erflater een deel van zijn bezittingen nalaat aan een goed doel. In dit geval betaalt het goede doel in kwestie de totale erfbelasting en krijgen de andere erfgenamen een kleiner deel, maar houden ze meer van de erfenis over omdat ze in een lagere tariefschijf terechtkomen. Helaas levert het duolegaat sinds 1 juli 2021 geen fiscaal voordeel meer op, maar nu geldt wel een nultarief voor legaten aan goede doelen en is het mogelijk om natuurlijke personen aan te duiden die kunnen genieten van een verlaagd tarief op een maximum van 15.000 euro. 

Het versterken van het altruïstisch perspectief

Vlaams Parlementslid Katrien Schryvers (CD&V) legt uit dat de hervorming van het duolegaat er gekomen is om komaf te maken met de gangbare attitude inzake de legaten: “De voorbije jaren was de keuze om een deel van de erfenis na te laten aan een goed doel vaak ingegeven door het willen bevoordelen van andere erfgenamen. Via de hervorming van het duolegaat wil de Vlaamse regering het altruïstisch perspectief van het legateren aan goede doelen versterken.”

Wilt u ook graag een goed doel opnemen in uw testament?

Neem dan zeker even een kijkje op testament.be en ontdek welk goed doel u wil steunen.