Naar overzicht

Dierenartsen Zonder Grenzen

De Belgische ngo Dierenartsen Zonder Grenzen, die deel uitmaakt van het VSF International-netwerk, zet zich in voor de bestrijding van honger en armoede in Afrika via humanitaire acties en ontwikkelingswerk. Ons doel is om de capaciteiten van veehouders duurzaam te versterken, zodat zij een waardig bestaan kunnen leiden.

In Afrika leven miljoenen mensen van hun veestapel. Dierenartsen Zonder Grenzen bouwt er met de hulp van de lokale bevolking de dierengezondheidszorg verder uit en ondersteunt er de agro-ecologische veehouderij.

Via opleidingen, materiaal en geneesmiddelen werken we samen om hun dieren en het milieu in goede gezondheid te houden, zodat iedereen een waardig leven kan leiden. Door bijzondere aandacht te schenken aan de gezondheid van ecosystemen, beperken we bovendien het risico dat ziekten van wilde dieren worden overgedragen op de mensen en het vee. Op die manier dragen we bij aan het voorkomen van pandemieën, zoals COVID-19 en ebola.

Gezonde dieren, gezonde mensen, gezonde planeet.

Contactpersoon

Alexandra Goemans
Bloemen noch kransen
LogoDierenartsen Zonder Grenzen