Naar overzicht

Sant'Egidio

De Gemeenschap van Sant'Egidio is een dynamische nieuwe beweging in de katholieke kerk. Haar leden helpen vrijwillig en gratis arme mensen, in vriendschap en trouw. Bekend is "Kamiano" (in Antwerpen, Brussel en Luik) waar daklozen en mensen in nood een gratis warme maaltijd kunnen krijgen. Sant'Egidio zet zich ook in voor kansarme kinderen, mensen met een beperking, nieuwkomers en ouderen. Met een legaat aan de private stichting Sant'Egidio helpt u de verschillende initiatieven voor armen ondersteunen, zowel lokaal als globaal.

Met vriendschap en trouwe hulp maakt Sant'Egidio het verschil in het leven van veel arme mensen. Help ons te helpen.

Contactpersoon

Bloemen noch kransen
LogoSant