Zoeken


volg ons


suivez-nous


gratis gids


guide gratuit


goede doelen


bonnes causes

gratis gids

guide gratuit

goede doelen

bonnes causes

Pax Christi Vlaanderen
Pax Christi Vlaanderen

Pax Christi Vlaanderen is een vredesbeweging en de Vlaamse sectie van Pax Christi International. Actieve geweldloosheid vormt de rode draad door ons werk. Wij geven voorrang aan dialoog, diplomatie en verzoening als oplossing voor spanningen en conflicten. Wij willen tegengewicht bieden tegen militair opbod en dreiging met massavernietigingswapens. Waar anderen muren optrekken, wil Pax Christi Vlaanderen bruggenbouwer zijn. Respect voor de mensenrechten en voor de waardigheid van elk mens, wat ook zijn achtergrond of visie is, zit in onze genen. De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en het Internationaal Recht vormen onze politieke richtsnoeren. Pax Christi Vlaanderen voert actie, geeft vormingen en trainingen, schrijft artikels en dossiers, interpelleert politici, zet experts aan het werk en houdt pers en media op de hoogte van het vredeswerk. Ons werk is christelijk humanistisch geïnspireerd, met een open blik op de wereld van vandaag.

Omdat vrede onbetaalbaar is

 http://www.paxchristi.be/
 annemarie.gielen@paxchristi.be

Italiëlei 98A
2000 Antwerpen
 03 2251000
ondernemingsnummer: 0413005214
contactpersoon: Annemarie Gielen