Naar overzicht

Leger des Heils

Het Leger des Heils is een internationale beweging en behoort tot de universele christelijke kerk. Zijn boodschap is gebaseerd op de Bijbel. Zijn dienstverlening wordt gestimuleerd door de liefde tot God. Zijn opdracht is het Evangelie van Jezus Christus te prediken en in Zijn naam menselijke nood te lenigen zonder enige vorm van discriminatie.

Het Leger des Heils is vertegenwoordigd in meer dan 134 landen verspreid over de hele wereld.

In België is het actief met 5 opvangcentra, 3 sociale dienstverleningen, 3 tweedehandswinkels, 7 kerkgemeenten en 1 vakantiecentrum, momenteel omgevormd tot opvang voor Oekraïense gezinnen.

We bieden steun en oplossingen in problemen die te maken hebben met isolement, armoede en sociale uitsluiting van kwetsbare mensen.

ONZE MISSIE: GODS LIEFDE OP TASTBARE EN PRAKTISCHE WIJZE UITDRUKKEN.

Contactpersoon

Esther Tesch
Bloemen noch kransen
LogoLeger des Heils