Naar overzicht

Pairi Daiza Foundation

De liefde, en in het bijzonder de liefde voor dieren, staat centraal in het project van de Pairi Daiza Foundation. Samen, met plezier, motivatie en passie, kunnen we vastbesloten handelen ten gunste van dieren die hulp nodig hebben, zowel in België als wereldwijd. De missie van de Pairi Daiza Foundation is het beschermen van bedreigde diersoorten en hun natuurlijke habitats, het ondersteunen van kostbaar wetenschappelijk onderzoek dat essentieel is voor het overleven van deze dieren, en het verzorgen van de opgevangen dieren in haar CREAVES en reptielenopvang. Sinds de oprichting heeft de Pairi Daiza Foundation 26 projecten gesteund, zowel in België als wereldwijd, ten behoeve van bedreigde dieren. Ze heeft onder andere 11.000 bomen geplant in Borneo om de habitat van orang-oetans te herstellen, een monniksgier geherintroduceerd in de Verdon, een olijfkleurige zeeschildpad verzorgd en vrijgelaten in de Indische Oceaan, de voortplantingscyclus van 7 vrouwelijke reuzenpanda's bestudeerd, 40.000 uur besteed aan de zorg voor achtergelaten of in beslag genomen reptielen, meer dan 1.000 geelbuikvuurpadden geherintroduceerd in Wallonië en de terugkeer naar het wild mogelijk gemaakt van 20 blauwkeelara's in Brazilië, na meer dan 20 jaar uitsterven in het wild. We zijn ervan overtuigd dat het mogelijk en essentieel is om vastberaden op te treden, zodat alle soorten harmonieus kunnen samenleven op onze planeet. Met uw bijdrage kunt u de Foundation helpen respect en liefde te bevorderen voor de levende wereld en de schoonheid en diversiteit van alle levensvormen op aarde te behouden.

Aan de hand van concrete projecten bijdragen aan de bescherming van natuurlijke leefgebieden, de herintroductie van bedreigde diersoorten en het onderzoek naar het behoud van wilde fauna en flora.

Contactpersoon

Jean-Marie Postiaux
Bloemen noch kransen
LogoPairi Daiza Foundation