Naar overzicht

Pairi Daiza Foundation

De Pairi Daiza Foundation brengt mensen samen die tot concrete actie willen overgaan en willen bewijzen dat het mogelijk is voor de mens om in perfecte harmonie met de natuur te leven.
De vier domeinen waarbinnen de Pairi Daiza Foundation actief is :
1. Het welzijn van de dieren.
2. De bescherming van bedreigde leefomgevingen, zodat bedreigde soorten zich op natuurlijke wijze terug kunnen ontwikkelen.
3. De re-introductie van bedreigde dier- en plantensoorten in hun originele biotoop.
4. Wetenschappelijk onderzoek naar risicofactoren die van invloed zijn op de wilde dieren.

Aan de hand van concrete projecten bijdragen aan de bescherming van natuurlijke leefgebieden, de herintroductie van bedreigde diersoorten en het onderzoek naar het behoud van wilde fauna en flora.

Contactpersoon

Jean-Marie Postiaux
Bloemen noch kransen
LogoPairi Daiza Foundation