Naar overzicht

Make-A-Wish

Make-A-Wish® Belgium-Vlaanderen vervult de hartenwens van kinderen met een levensbedreigende ziekte. Onze organisatie gelooft in de helende kracht van een wens en wil zo het kind extra moed geven door het een onvergetelijk moment te laten beleven, weg van de dokters en ziekenhuisbedden.
Nadat we een wensaanvraag ontvangen en de ouders en behandelende arts hun toestemming geven, schieten onze vrijwilligers in actie. Het wensteam gaat op bezoek bij het wenskind om zijn hartenwens te achterhalen. Daarna zetten onze vrijwilligers alles op alles om de wensdag te organiseren. We trachten steeds het hele gezin bij de wensvervulling te betrekken.
Wensvervullingen worden alleen begrensd door de fantasie van het kind en Make-A-Wish® neemt alle kosten die aan de wens verbonden zijn op zich. Daar wij volledig afhankelijk zijn van giften, hebben we uw steun broodnodig.

Wensen veranderen levens.

Contactpersoon

Bloemen noch kransen
LogoMake-A-Wish