Naar overzicht

Stichting Tegen Kanker

Strijd tegen kanker voeren kan op veel manieren. Door een activiteit te organiseren. Door een gift te doen. Of door uw vermogen of een deel ervan als legaat aan Stichting tegen Kanker na te laten.
Wie een legaat nalaat aan Stichting tegen Kanker schenkt onderzoekers de middelen om kanker te bestrijden, helpt kanker te voorkomen door preventie en steunt de patiënt en zijn naasten door hun psychosociaal welzijn te verbeteren. U stelt een gebaar voor het leven!
De financiering van het kankeronderzoek heeft ertoe bijgedragen dat in de voorbije tien jaar het leven van meer dan 350.000 kankerpatiënten gered is. Dat is een fantastisch resultaat. Maar ook al gaan we vooruit, de realiteit blijft hard:
• Elk jaar stellen dokters zo'n 70.000 nieuwe diagnoses van kanker.
• 30% van de patiënten sterft aan kanker.
• Kanker is de tweede belangrijkste doodsoorzaak in België.

Daarom moet het onderzoek blijven doorgaan. Daarom selecteren wij elk jaar opnieuw belangrijke onderzoeksprojecten en kennen we Wetenschappelijke Grants toe om die te financieren. Daarom zijn er ook voortdurend nieuwe fondsen nodig. Zonder u staan we nergens. Het is door mensen als u, die via onze Stichting de meest beloftevolle onderzoeksprojecten steunen, dat er grote vooruitgang blijft.

Stichting tegen Kanker bestaat bijna 100 jaar en heeft een buitengewone expertise op het vlak van ondersteuning van kankeronderzoek. We zijn erkend als stichting van openbaar nut.

In de strijd tegen kanker zetten we hoop om in werkelijkheid! Hoop op een wereld waar het leven het haalt van kanker.

Contactpersoon

Greta Van Der Gracht
Bloemen noch kransen
LogoStichting Tegen Kanker