Naar overzicht

Blauwe Wereldketen

Opgericht in 1964, ijvert De Blauwe Wereldketen met alle mogelijke middelen voor het verbeteren van het dierenwelzijn en het laten naleven van de dierenbeschermingswet. Hiervoor staat een team afgevaardigde-inspecteurs paraat.
Onze plaatsingsdienst zoekt een nieuwe thuis voor honden, katten, e.a. die om een GELDIGE reden niet meer bij hun baasje kunnen blijven (plaatsing van baasje tot baasje zonder verblijf in een asiel).
De Blauwe Wereldketen beschikt over 2 budgetten: een eerste helpt de eigenaren van gezelschapsdieren door een deel van de factuur op te nemen. Een tweede neemt de dierenartskosten op betreffend de sterilisatie/castratie van zwerfkatten.
De Blauwe Wereldketen is aangesloten bij de Nationale Raad voor Dierenbescherming, een nationale federatie die 40 verenigingen voor dierenbescherming groepeert.
Door het bijwonen van congressen en seminaries in binnen- en buitenland volgen we de evolutie van de wetgeving inzake dierenwelzijn en de situatie in andere landen op de voet. Bovendien zetelen 2 bestuurders van de Blauwe Wereldketen in de Brusselse Raad voor Dierenwelzijn. De leden van deze Raad bezorgen adviezen aan de Minister voor Dierenwelzijn met het oog op het verbeteren van de wetgeving binnen het Brussels Gewest.

Dag na dag werken aan een beter dierenwelzijn

Contactpersoon

Stéphanie Caron
Bloemen noch kransen
LogoBlauwe Wereldketen