Naar overzicht

Alzheimer Liga Vlaanderen

Alzheimer Liga Vlaanderen richt Familiegroepen (Jong)Dementie op waarbinnen betrokkenen informatie, ervaringen en onderlinge steun over dementie uitwisselen. Ze stimuleert, ondersteunt en/of organiseert initiatieven of activiteiten ter begeleiding van betrokkenen van personen met dementie. Ook maakt ze het publiek bewust van de mogelijkheden en beperkingen rond dementie en bevordert ze wetenschappelijk onderzoek rond dementie en rond begeleiding van mantelzorgers en familieleden van personen met dementie.

Helpt dementie draagbaar maken

Contactpersoon

Bloemen noch kransen
LogoAlzheimer Liga Vlaanderen