Naar overzicht

Artsen Zonder Grenzen

Artsen Zonder Grenzen is een humanitaire organisatie die wereldwijd medische hulp biedt aan mensen in nood, aan slachtoffers van rampen van natuurlijke of menselijke oorsprong, epidemieën en oorlogssituaties, zonder onderscheid van ras, religie, levensbeschouwing of politieke overtuiging. Artsen Zonder Grenzen verleent vanuit België medische zorg in meer dan 70 landen, en beschouwt het als een deel van haar taak om publiek te getuigen over medische wantoestanden en ernstige schendingen van het humanitair recht in gebieden waar ze werkzaam is. Dat kan ze enkel doen dankzij de steun van haar schenkers: het afgelopen jaar was 98,5% van de inkomsten afkomstig van particuliere giften.

In 1999 ontving Artsen Zonder Grenzen de Nobelprijs voor de Vrede.

Foto: Peter Bräunig

Doe iets buitengewoons. Steun Artsen Zonder Grenzen.

Contactpersoon

Bloemen noch kransen
LogoArtsen Zonder Grenzen