Naar overzicht

Çavaria

Çavaria zet zich in voor het welzijn, gelijke rechten en gelijke kansen van holebi’s, transgender en intersekse personen (LGBTI-personen). De voorbije 40 jaar verhoogde de aanvaarding en werden hun rechten versterkt. Toch is het welzijn van LGBTI-personen die trend niet gevolgd. In het dagelijkse leven worden LGBTI-personen vaak geconfronteerd met negatieve attitudes. Çavaria bouwt aan een solidaire en inclusieve samenleving met een brede kijk op seksuele oriëntatie, genderexpressie, genderidentiteit en sekse-kenmerken. Çavaria is een beweging, een belangenorganisatie en een expertisecentrum.

Komt op voor de rechten en het welzijn van holebi’s, transgender en intersekse personen.

Contactpersoon

Bloemen noch kransen
LogoÇavaria