Naar overzicht

Çavaria

Çavaria zet zich in voor het welzijn, gelijke rechten en gelijke kansen van holebi, transgender en intersekse personen (LGBTI+ personen). De voorbije 40 jaar verhoogde de aanvaarding en werden hun rechten versterkt. Toch is het welzijn van LGBTI+ personen die trend niet gevolgd. In het dagelijkse leven worden LGBTI+ personen vaak geconfronteerd met negatieve ervaringen. Çavaria bouwt aan een solidaire en inclusieve samenleving met een brede kijk op seksuele oriëntatie, genderexpressie, genderidentiteit en seksekenmerken. Çavaria is een beweging, een belangenorganisatie en een expertisecentrum.

KOMT OP VOOR DE RECHTEN EN HET WELZIJN VAN HOLEBI, TRANSGENDER EN INTERSEKSE PERSONEN.

Contactpersoon

Bloemen noch kransen
LogoÇavaria