Naar overzicht

Bednet

Bednet is een vorm van online afstandsonderwijs, voor zieke leerlingen die langdurig of regelmatig niet naar school kunnen gaan. Via Bednet volgen afwezige leerlingen online les, samen met hun klasgenoten.

Ze zetten hun leerproces verder, houden contact met leeftijdsgenoten en blijven bij de klasgroep horen. Bednet creëert thuis en in de klas het gevoel dat de afwezige leerling écht mee in de klas zit.

Bednet zorgt gratis voor de begeleiding van de school en het kind, een kindvriendelijk systeem, alle computermateriaal en technische ondersteuning.

Via het systeem kan de afwezige leerling interactief deelnemen aan de les, vragen stellen en beantwoorden, heen en weer praten met de leerkracht en klasgenoten, de camera bewegen, cobrowsen, werken met het whiteboard en nog veel meer.

Met jouw bijdrage kunnen we ervoor blijven zorgen dat zieke leerlingen in contact blijven met hun klas.
 

Verbindt langdurig en chronisch zieke kinderen met hun klas via de computer.

Contactpersoon

Bloemen noch kransen
LogoBednet