Naar overzicht

Welzijnszorg

Armoede bestaat nog steeds in ons land. Ze is kortbij, treft nog teveel mensen. Welzijnszorg gelooft in een samenleving zonder armoede. Om dit te realiseren hebben we vele medestanders nodig. Met onze jaarlijkse campagne, ‘Samen Tegen Armoede’, richten we ons naar elke burger en organisatie om die droom waar te maken.
Met ‘Samen Tegen Armoede’ willen we jaarlijks in december een breed publiek bewust maken
dat armoede bestaat in ons land;
dat armoede erg kortbij is;
dat armoede een onrecht is;
dat armoede iedereen kan overkomen;
dat we samen armoede kunnen bestrijden.
Maar als grootste armoedebestrijdingsorganisatie wegen we ook op het beleid en informeren we politici en beleidsmakers over de armoedeproblematiek. Armoedeprojecten steunen is voor ons veel meer dan louter geld geven. We zetten in op wederzijdse versterking, het is samenwerken en een stem geven. En armoedebestrijding vraag verandering in kijken, denken en omgaan met armoede en mensen in armoede. Daarom begeleiden we groepen en organisaties in dit veranderingsproces.

Maak met uw legaat het verschil voor mensen in armoede.

Contactpersoon

Chris De Cock
Bloemen noch kransen
LogoWelzijnszorg