Naar overzicht

MS-Liga Vlaanderen

MS is een ongeneeslijke chronische aandoening van het centrale zenuwstelsel. De ziekte is niet alleen fysiek moeilijk om dragen, maar ook mentaal erg zwaar. MS komt zowel bij ouderen als jongeren voor, maar we zien steeds vaker dat MS jongeren treft tijdens de meest dynamische periode van hun leven. Bovendien is het ziekteverloop onvoorspelbaar en erg divers. MS-Liga Vlaanderen richt zich op het algemeen welzijn van personen met MS, hun familie en omgeving. Psychosociale, financiële en administratieve ondersteuning spelen daarbij een grote rol. Bovendien financiert MS-Liga Vlaanderen (toegepast) wetenschappelijk onderzoek.

Helpt mensen met multiple sclerose en financiert het wetenschappelijk onderzoek

Contactpersoon

Elke Saron
Bloemen noch kransen
LogoMS-Liga Vlaanderen