Naar overzicht

Hefboom

Hefboom bouwt in Vlaanderen en Brussel mee aan een sociale, duurzame en inclusieve samenleving door middel van financiering, consulting en dienstverlening voor social profitondernemingen. De middelen waarover Hefboom beschikt worden geïnvesteerd in diverse initiatieven en organisaties die kwaliteitsvol en inclusief leven en werken mogelijk maken. Zoals maatwerk, sociale werkplaatsen, kansarmoedeprojecten, intitiatieven in de zorg- en welzijnssector, jeugdwerk, etc. Daarnaast biedt Hefboom ook kwetsbare micro-ondernemers, die via de bank geen financiering krijgen, de kans om toch hun plannen te realiseren.

ONDERSTEUNT SOCIAL PROFITONDERNEMINGEN EN ORGANISATIES VOOR HET GOEDE DOEL

Contactpersoon

Danny De Mul
Bloemen noch kransen
LogoHefboom