Naar overzicht

Hefboom

Hefboom ondersteunt social profitondernemingen en organisaties voor het goede doel met financiering en advies: beschutte werkplaatsen, sociale werkplaatsen, kansarmoedeprojecten, initiatieven in de zorg- en welijznsector, enz. Daarnaast biedt Hefboom kwetsbare micro-ondernemers die via de bank geen financiering krijgen, de kans om toch hun plannen te realiseren.
De middelen waarover Hefboom beschikt worden telkens opnieuw geïnvesteerd in diverse initiatieven. Elk van die initiatieven hebben tot doel in te zetten op een een inclusieve, sociale en duurzame samenleving, waar iedereen kansen verdient.

Ondersteunt financieel social profitondernemingen en organisaties voor het goede doel

Contactpersoon

Danny De Mul
Bloemen noch kransen
LogoHefboom