Naar overzicht

Hart Voor Handicap - De Genereuzen

Hart voor Handicap brengt mensen met en zonder beperking samen. Wij willen de schotten doorbreken waardoor mensen met een beperking vaak geïsoleerd geraken, apart wonen, werken en leven. Een inclusieve maatschappij betekent dat iedereen er gewoon bij hoort. Wij creëren mogelijkheden om mensen samen ervaringen te laten opdoen op basis van gelijklopende interesses en met respect voor elkaar. Dit gebeurt op school, in de vrije tijd, op lokaal vlak, in het werk,…

Wij brengen mensen met en zonder beperking bij elkaar omdat iedereen erbij hoort.

Contactpersoon

Luc Perdieus/Kristel Gevaert
Luc Perdieus/Kristel Gevaert
Bloemen noch kransen
LogoHart Voor Handicap - De Genereuzen