Naar overzicht

Stichting voor Toekomstige Generaties

De Stichting voor Toekomstige Generaties werd opgericht in 1998 en is de enige Belgische stichting die zich uitsluitend toelegt op de transitie van onze maatschappij naar een duurzaam ontwikkelingsmodel, één van de grootste uitdagingen van de 21e eeuw. De Stichting is een pluralistische, onafhankelijke stichting van openbaar nut en is actief in heel België. Als platform voor transformatieve filantropie maakt de Stichting het voor haar partners, investeerders en donateurs mogelijk om te investeren in de toekomstige generaties.

De Stichting richt zich prioritair op 4 fundamentele elementen in de ontwikkeling van onze maatschappij:
• Denken vanuit een 360°-visie: ze bereidt de knappe koppen van morgen voor om in 360° te denken en te handelen door het valoriseren van onderzoekswerk en masterthesissen die deze aanpak integreren;
• Handelen vanuit een 360°-visie: ze inspireert haar medeburgers, de jongere generaties in het bijzonder, om vandaag al in 360° te handelen door initiatiefnemers die dagelijks voor de toekomstige generaties ondernemen, te valoriseren
• Investeren vanuit een 360°-visie: ze investeert, overeenkomstig met haar waarden, voor de toekomstige generaties.
• Democratie: ze werkt met de overheid en de burgers aan de uitrol van een "deliberatieve democratie", daarbij inspiratie puttend in de G1000.Een leefbare wereld doorgeven

Contactpersoon

Benoît Derenne
LogoStichting voor Toekomstige Generaties