Naar overzicht

Bond Zonder Naam

Samenleven is voor Bond zonder Naam zorgen dat iedereen erbij hoort. Ook mensen met minder kansen. Omdat ze bijvoorbeeld gezondheidsproblemen hebben, niet rondkomen of mee kunnen of zich opnieuw moeten integreren in onze samenleving. We organiseren heel wat activiteiten om deze kwetsbare doelgroepen een duwtje in de rug te geven en spreken hen hierbij aan op hun eigen kracht.
Tegelijk willen we voor zoveel mogelijk burgers de ruimte creëren om stil te staan bij wat hij of zij denkt en voelt. Omdat we geloven dat alleen vanuit een verdiept persoonlijk bewustzijn échte verbondenheid en een duurzaam engagement voor een meer zorgzame samenleving ontstaat

Vanuit het hart bouwt Bond zonder Naam aan een samenleving waar ieder mens telt.

Contactpersoon

Bloemen noch kransen
LogoBond Zonder Naam