Naar overzicht

Hachiko

Reeds 30 jaar is Hachiko een expertisecentrum op het vlak van assistentiehonden. Vanuit de expertise van hulphonden voor volwassenen en jongeren met een motorische beperking, leidt Hachiko vandaag meerdere types honden op: hulphonden, epilepsiehonden, autismehonden en instellingshonden. Sinds kort werkt Hachiko ook rond de inzetbaarheid van honden bij slachtofferhulp. Deze diversifiëring geeft het expertisecentrum de kans iedere hond vanuit zijn mogelijkheden en talenten optimaal toe te wijzen en in te zetten zodat hij kwispelend zijn taak kan vervullen.

Het opleidingstraject tot assistentiehond duurt ongeveer twee jaar, waarna baasje en hond verder levenslang worden opgevolgd. Een team van geëngageerde professionals zet zich in met hart en ziel: de selectie van de pups; de screening, opleiding en begeleiding van de gastgezinnen; de eindopleiding van de oudste honden op het centrum; de screening en coaching van de baasjes; de organisatie van boeiende en warme events, … Ook onze vele vrijwilligers spelen hierin een onmisbare rol.

Hachiko kiest bewust voor een dienstverlening zonder financiële drempel en schenkt haar assistentiehonden zonder vergoeding aan het baasje. We ontvangen geen structurele subsidies en zijn volledig afhankelijk van jouw warme sympathie en steun. Via Hachiko steun je als dieren- en mensenvriend een kleine organisatie die heel concreet levens wilt veranderen.

Hachiko verandert levens door assistentiehonden op te leiden en te plaatsen. Onze kwispelende assistenten zijn van onschatbare waarde voor hun baasje.

Contactpersoon

Sandra Demeester
Sandra Demeester
Bloemen noch kransen
LogoHachiko