Naar overzicht

CKG Kapoentje

Het Centrum voor Kind en Gezinsondersteuning (CKG) biedt hulp aan gezinnen met jonge kinderen waar het evenwicht even zoek is. Elk gezin met kinderen tussen nul en twaalf jaar, kan rechtstreeks en vrijwillig contact opnemen met CKG Kapoentje om opvoedingsondersteuning te vragen. Het CKG zoekt dan samen met de ouders of opvoedingsverantwoordelijken naar een oplossing op maat van het gezin. Dit kan aan de hand van begeleiding aan huis of via trainingsprogramma’s, waar nodig in combinatie met dag-, nacht- en crisisopvang voor kinderen.
Daarnaast heeft CKG Kapoentje een opvoedingsondersteunend aanbod dat buiten de jeugdhulpverlening valt. In de Opvoedingswinkel en het Ontmoetingshuis kunnen (kwetsbare) ouders – maar ook grootouders, leerkrachten... – terecht voor vragen rond opvoeding, materiële ondersteuning en het ontmoeten van andere ouders. Omdat deze werkingen gericht zijn op het versterken van ouders en actief inzetten op het wegwerken van drempels, worden heel wat kansarme gezinnen bereikt en sterker gemaakt. Zo draagt CKG Kapoentje haar steentje bij aan de strijd tegen kinderarmoede.

Neen tegen kinderarmoede, want alle kinderen verdienen alle kansen

Contactpersoon

Bloemen noch kransen
LogoCKG Kapoentje