Naar overzicht

Vogelbescherming Vlaanderen

Vogelbescherming Vlaanderen zet zich in voor de vogels en inheemse wilde dieren in Vlaanderen. Dat onze taak maatschappelijk relevanter is dan ooit mag duidelijk zijn. Vogels en wilde dieren hebben het moeilijk. Denk maar aan de huismus. Iedereen herinnert zich het enthousiaste getsjilp toen hij of zij klein was. Maar waar is al dat getsjilp nu gebleven? De huismussenpopulatie daalde met meer dan 40% de laatste 15 jaar. Sinds 2016 valt de vogel zelfs onder de categorie kwetsbaar op de Vlaamse Rode Lijst. En de huismus is geen alleenstaand geval.

Jouw steun maakt een wereld van verschil.

Geef mee alle kansen aan wilde dieren om te floreren. Want door zorg te dragen voor vogels en wilde dieren, draag je zorg voor de mens. En daar heeft iedereen baat bij. Ook de generaties na ons. Steun Vogelbescherming Vlaanderen, de oudste nationale natuurbeschermingsvereniging in België.

foto: © Nicola_K_photos / Shutterstock

Vogelbescherming Vlaanderen geeft vogels en wilde dieren alle kansen om te floreren. Via het beleid, in de rechtbank en met wildopvangcentra.

Contactpersoon

Agnes Wené
Agnes Wené Algemeen directeur
Bloemen noch kransen
LogoVogelbescherming Vlaanderen