Naar overzicht

ALS LIGA

ALS is een progressieve zenuwspierziekte die leidt tot krachtsverlies en verlamming van de ledematen. Ook ademhalings-, slik-, kauw- en spraakspieren takelen af.

Geestelijke vermogens en zintuigen blijven meestal bewaard waardoor de aandoening emotioneel zeer belastend en confronterend is voor zowel de patiënt als zijn omgeving.

In België lijden ongeveer 1.000 mensen aan ALS, waarvan er jaarlijks meer dan 200 overlijden en er minstens evenveel bijkomen. De levensverwachting bedraagt gemiddeld slechts 33 maanden na de diagnose. Er bestaat nog geen afdoende behandeling voor ALS.

Onze absolute prioriteit is dan ook ALS de wereld uit helpen met het stimuleren en financieren van wetenschappelijk onderzoek naar ALS, en zetten we sterk in op behoud van levenskwaliteit van patiënten.

Op de bres voor ALS, want wanneer ALS je leven overvalt, valt je lichaam stil.

Contactpersoon

Mia Mahy
Bloemen noch kransen
LogoALS LIGA