Naar overzicht

Boven De Wolken

Wanneer ouders hun baby verliezen voor, tijdens of kort na de geboorte stort hun wereld in. Ze moeten afscheid nemen van hun kindje nog voor ze de kans hebben gekregen het te leren kennen. Vzw Boven De Wolken wil sterrenouders helpen dit grote verdriet te dragen door hen kosteloos een professionele fotoreportage aan te bieden van hun overleden baby. Deze foto's zijn een tastbare, prachtige herinnering aan hun sterrenkindje en kunnen een groot verschil maken in het verwerkingsproces. De fotoreportage zelf is een moment van samenzijn en erkenning wat van fundamenteel belang is in de start van het rouwproces.

Daarnaast willen we maatschappelijk een verschil maken door awareness te creëren rond rouw en perinataal verlies. Het is immers de omgeving van ouders die een groot verschil kan maken. Hiervoor is vorming van artsen, zorgverleners, beleidsmakers, enz. van wezenlijk belang. Het thema van perinataal verlies, rouw en de dood uit dat donkere hoekje halen, terug een plaats geven in de brede maatschappij en bespreekbaar maken kan alleen door het grote publiek aan te spreken. Hiervoor blijven we via social media, pers en publieke presentaties o.a. in scholen, verenigingen, serviceclubs e.d. het thema op de kaart zetten.

Boven De Wolken wil deze fotosessies gratis blijven aanbieden. Dit kan alleen met jouw steun.

Gratis fotosessies voor sterrenouders. Met veel respect, ervaring en liefde voor kostbare herinneringen.

Contactpersoon

Bloemen noch kransen
LogoBoven De Wolken