Naar overzicht

Resto's du Coeur (Federatie)

De Resto's du Cœur is in de eerste plaats een verhaal van vrouwen, mannen en, vooral, van hart!

Actief in België sinds 21/12/1985, zetten zij zich ervoor in dat elke mens in nood wordt verwelkomd, geholpen en fatsoenlijk gevoed.

Een Resto du Cœur is een vereniging die strijdt tegen de armoede. Het is ook een plaats van ontvangst, waar voedselhulp een belangrijke rol speelt. In het besef dat zij niet alle rechten bestrijkt die inherent zijn aan de menselijke waardigheid, biedt zij ook sociale steun door het ontwikkelen van steunpunten voor en met de minderbedeelden. Afhankelijk van zijn mogelijkheden kan het mensen dus helpen hun grondrechten terug te krijgen: het recht op huisvesting, het recht op onderwijs, het recht op gezondheidszorg, enz.

Herstel van waardigheid. Een plaats van ontvangst, die naast een evenwichtige maaltijd, steun biedt om uit isolement en armoede te geraken.

Contactpersoon

Bloemen noch kransen
LogoResto