Naar overzicht

Zwin Natuur Park

Het Zwin is één van de bekendste natuurreservaten langs de Belgische en Nederlandse kust. Via de Zwingeul, die het gebied met de Noordzee verbindt, stroomt twee keer per dag zeewater de Zwinvlakte binnen. Door dit bijzonder spel tussen land en zee ontstaat een uniek landschap van slikken en schorren met hun zeldzame dieren- en plantenrijkdom.
Het Zwin is een belangrijke, onmisbare schakel voor (trek)vogels. Jaarlijks landen er duizenden vogels om er te broeden, te overwinteren of naar voedsel te zoeken. Het drukke verkeer van aan- en afvliegende vogels bezorgt het gebied de bijnaam internationale luchthaven voor vogels. Er werden reeds meer dan 300 verschillende vogelsoorten geteld. De ooievaars zijn één van de iconische vogelsoorten van het Zwin, die het natuurpark koestert.

De rijke diversiteit aan biotopen en de bescherming van het gebied als Europese topnatuur zorgt ervoor dat het natuurgebied ook rijk is aan veel andere soorten: ruim 3.700 verschillende soorten organismen komen in het Zwin voor. Het Zwin Natuur Park wil een unieke natuurbeleving aanbieden aan een breed, internationaal doelpubliek en wil dé referentie zijn op vlak van natuureducatie. Het zet in op sensibilisatie voor een duurzaam beheer van natuurlijk kapitaal en natuurbehoud. Het wil de mensen bewust maken van de toekomstige uitdagingen op het vlak van duurzaamheid en klimaatwijziging.

Steun het Zwin Natuur Park en draag bij tot extra natuurbeleving voor mens en dier in dit uniek getijdengebied

  • Graaf Léon Lippensdreef 8
    8300 Knokke-Heist
  • http://www.zwin.be
  • Ondernemingsnummer: 0207.725.696

Contactpersoon

Bloemen noch kransen
LogoZwin Natuur Park