Naar overzicht

Belgische Cardiologische Liga

Hart- en vaatziekten doden elk uur 3 Belgen. Ze blijven de belangrijkste doodsoorzaak in de wereld. Alleen actieve preventie kan dit cijfer verminderen. Voorkomen is handelen. En dit is precies de actie van de Belgische Cardiologische Liga sinds 1968.
U hebt de macht om onze strijd voort te zetten en duizenden levens te verlengen, in één enkel gebaar.

Elke schenking of legaat aan de Belgische Cardiologische Liga maakt het mogelijk om:
• de bevolking te informeren over cardiovasculaire risico's;
• hartpatiënten en hun naasten te helpen en te ondersteunen;
• cardiovasculaire preventiecampagnes op te zetten om Belgen te helpen beter te leven door voor hun hart te zorgen;
• proactief de populatie te screenen.

Laten we samen zorg dragen voor ons hart.

Contactpersoon

Dominique Kocklenberg
Bloemen noch kransen
LogoBelgische Cardiologische Liga