Naar overzicht

Stop Parkinson

Stop Parkinson is een vzw die parkinson onder de aandacht wil brengen. Parkinson is een hersenaandoening waarbij dopamine producerende zenuwcellen in het brein langzaam afsterven. Parkinsonpatiënten krijgen last van bewegings-, gedrags- en stemmingsstoornissen. Er zijn wereldwijd heel wat patiënten en toch worden ze vergeten. De ziekte is voor grote farmabedrijven geen prioriteit en daarom moeten we zelf actie ondernemen om een wetenschappelijke doorbraak te forceren en zo parkinson te verslaan.

Neem ‘Stop Parkinson’ op in je testament en help ons geld inzamelen voor wetenschappelijk onderzoek. Zo kunnen we parkinson verslaan.

Contactpersoon

Bloemen noch kransen
LogoStop Parkinson