Naar overzicht

Fracarita International - Broeders van Liefde

Fracarita International stelt zich, als internationale NGO voor ontwikkelingssamenwerking van de Broeders van Liefde, tot doel om wereldwijd meer dan 106 voorzieningen en projecten in 19 landen in Afrika, Latijns-Amerika en Azië te ondersteunen. Daarbij richten we ons op drie grote sectoren :
• geestelijke gezondheidszorg
• orthopedagogische zorg
• onderwijs en opleiding
Hierbij gaat onze bijzondere aandacht uit naar de meest kwetsbare en de meest zwakke mensen.
Heel concreet ondersteunt Fracarita International deze diensten en projecten op verschillende manieren: door deskundig advies en coaching, door het uitwisselen van expertise, via financiële hulp, door hen te ondersteunen bij het versterken van de lokale competenties, via begeleiding bij het uitbouwen van initiatieven om zelf meer financieel autonoom te worden en door hen een stem te geven of hun pleitbezorger te zijn op internationale fora waar het sociaal beleid vorm krijgt. Daartoe werd aan Fracarita International ook een consultatieve status toegekend in de Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties (ECOSOC).
Dit alles vanuit een actief streven om de mensen in het Zuiden tot echte partners te maken in het bevorderen, het respect en het herstel van de menselijke waardigheid.Foto: meisje in rolstoel - Home de la Vierge des Pauvres (HVP) - Gatagara – Rwanda - © Joost Van Heesvelde

Waar de meest kwetsbare mensen onze ondersteuning vragen, gaat Fracarita International – Congregatie Broeders van Liefde – nog een stap vèrder. In respect voor hun waardigheid.

Contactpersoon

Bloemen noch kransen
LogoFracarita International - Broeders van Liefde