Naar overzicht

Voedselbanken

De Belgische voedselbanken zamelen voedsel(-overschotten) in en verdelen die via lokale vrijwilligersnetwerken en OCMW’s aan mensen, gezinnen en kinderen (in totaal meer dan 200.000) die tussen de mazen van de maatschappelijke vangnetten vallen.
Meerdere honderden vrijwilligers zetten zich dagelijks in om de continuïteit van de werking van de voedselbanken te garanderen. Ze doen dat vanuit een maatschappelijk engagement en uit solidariteit met de armsten in onze samenleving.
De voedselbanken worden gefinancierd door giften van burgers en ondernemingen en zijn niet afhankelijk van overheidssubsidies. Indien u nadenkt over de bestemming van uw nalatenschap, denk dan ook eens aan de noodzaak en het nut van de voedselbanken. Uw steun kan heel veel betekenen voor de gezinnen en kinderen die vandaag en spijtig genoeg ook morgen in ons land in armoede leven.

De Voedselbanken zamelen voedsel(-overschotten) in en verdelen die aan mensen, gezinnen en kinderen die tussen de mazen van de maatschappelijke vangnetten vallen.

Contactpersoon

Alfred Bevernage
Bloemen noch kransen
LogoVoedselbanken