Naar overzicht

Brein Instituut

Brein Instituut vzw werd opgericht in 2016 door professor Christine Van Broeckhoven, bekend van haar baanbrekend onderzoek naar hersenziekten. Zij onderzoekt samen met haar team de oorzaken van dementieziekten, zoals de ziekte van Alzheimer, frontaalkwabdementie en andere verwante ziekten. Dit onderzoek draagt bij tot een beter begrip van het ontstaan en verloop van dementie in de hersenen, en tot het ontwikkelen van een verzorging in een vroeg stadium of zelfs voorkomend. Haar contact met de deelnemers aan het onderzoek, patiënten en familieleden, toonde aan dat er een grote nood is aan juiste informatie betreft dementie en het wetenschappelijke onderzoek. Het eerste doel van Brein Instituut vzw is daarom om via gerichte communicatie de juiste en nieuwste informatie te laten doorstromen naar het brede publiek. Het tweede doel is het werven van financiering via giften, schenkingen en legaten, om het onderzoek te ondersteunen dat gericht is op de mens.

Brein Instituut draagt bij tot een slimme en gezonde geest.

Contactpersoon

Charlotte Ruyters
Bloemen noch kransen
LogoBrein Instituut