Naar overzicht

Niño Feliz

De brede glimlach van een kind dat zich geliefd en gekoesterd voelt, van een tiener die zich kan ontplooien, van een student die zijn diploma behaalt, van de fiere mama en papa: dat is onbetaalbaar. Dankzij de unieke 360° aanpak van Niño Feliz die zich op de hele mens richt, slagen kansloze kinderen erin een toekomst voor zichzelf te creëren en zo aan de vicieuze cirkel van armoede te ontsnappen.

Wij geloven dat elk kind – waar ook ter wereld – eerlijke kansen moet krijgen. Niño Feliz brengt dat in de praktijk in een van de armste landen van Zuid-Amerika, Bolivia. We geven arme en kansloze kinderen een omkadering die hen fysiek, mentaal en spiritueel helpt groeien: een dagelijkse warme maaltijd, huiswerkbegeleiding en psychosociale ondersteuning. Daarbij betrekken we het hele gezin.

Onze unieke 360° aanpak werpt zijn vruchten af, dat kunnen de meer dan 1000 kinderen getuigen die in de voorbije 30 jaar een diploma hebben behaald. De glimlach en de trots van een kind of jongere die zijn of haar diploma haalt ... telkens een klein wonder!

Niño Feliz is voor de kinderen in Santa Cruz een houvast. Het is voor hen het verschil tussen eten krijgen of honger hebben, tussen de kans krijgen om te studeren of te eindigen in armoede.

Contactpersoon

Marie-Christine Viaene
Bloemen noch kransen
LogoNiño Feliz