Naar overzicht

Natuurhulpcentrum

Het Natuurhulpcentrum is een ziekenhuis voor wilde dieren. Duizenden patiënten worden jaarlijks met de beste zorgen omringd. ‘Dieren in nesten’ worden door ons interventieteam uit noodsituaties gered. Een uitgebreide infrastructuur en gekwalificeerde mensen bereiden de dieren voor op een leven in de vrije natuur. Ook exotische dieren worden tijdelijk opgevangen. Ze zijn afkomstig uit circussen of waren illegale huisdieren. Deze dieren krijgen in het Natuurhulpcentrum een tijdelijk en veilig onderdak tot er een nieuwe thuis is gevonden bij een gespecialiseerde opvang of gerenommeerde dierentuin.

Geef om dieren in nood, ook na uw dood...

Contactpersoon

Sil Janssen / Dries Damiaens
Sil Janssen / Dries Damiaens
Bloemen noch kransen
LogoNatuurhulpcentrum