Bloemen noch kransen - Wilsverklaring en wensen uitvaart

Het is misschien goed om nu al na te denken en te spreken over de zorg en het levenseinde dat u in toekomst zou willen. Zelfs nog beter is om al uw wensen reeds in een schriftelijk document te gieten, een zogenaamde ‘wilsverklaring’.

Welke zorg verlangt u bij uw levenseinde? Welke medische handelingen zou u wensen of juist niet wensen? Kiest u voor palliatieve zorg en/of euthanasie? Wilt u donor zijn van organen of uw lichaam schenken aan de wetenschap? 
De laatste wilsbeschikking geldt levenslang, maar u kunt deze altijd wijzigen of intrekken.

Ook voor uw uitvaart kunt u regelingen treffen. 
Kiest u voor begraven of cremeren? Wenst u een uitvaartplechtigheid volgens een bepaalde godsdienst of levensovertuiging?
In welke gemeente wenst u uw laatste rustplaats? Heeft u een uitvaartcontract of verzekering?

Als u nog andere wensen heeft voor uw uitvaart zoals keuze graf, muziek, teksten of een gift ‘bloemen noch kransen’ voor een goed doel dan bespreekt u dit best met uw familie en/of de begrafenisondernemer van uw keuze. Op die manier kan u er zeker van zijn dat uw wensen worden gerespecteerd.

Voor meer gedetailleerde informatie rond regelingen voor het levenseinde, bestel onze gids